הוועדה סגורה עד 14.07.2020 (העובדים בבידוד)

תאריך: 29/06/2020

הוועדה סגורה עד 14.07.2020 (העובדים בבידוד)​משרדי הועדה תהיה סגורה עקב הכנסת כל העובדים לבידוד עד 14.07.2020