ימי קבלת קהל

תאריך: 26/07/2017

ימי קבלת קהל  מיום 01/07/2017 ימי קבלת קהל

יום ראשון משעה 8:00 עד שעה 13:00

יום שלישי משעה 8:00 עד שעה 13:00

שאר הימים אין קבלת קהל