​​​​​​​​​​​​ברוכים הבאים

 פורסמו נהלים עלפי סעיף 149 לחוק תכנון ובניה 
לצפייה בנספח 2 - תצהיר עפ"י סעיף 149 מכתבים לגובלים
לצפייה בנספח 5 - צק ליסט לפרסום עפ"י סעיף 149


מכרז פומבי /21  לאיוש משרה בוועדה המרחבית לתכנון ובנייה מזרח השרון - לצפייה מרכז לחץ/י כאן

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו רשמי אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במקור.
  • כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות לוועדה המקומית לתכנון ובניה מזרח השרון בלבד (להלן "הרשות") .
  • הרשות ו/או גופים אחרים הקשורים אליה אינם אחראים לכל טעות או שיבוש השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע המצוי במשרדי הרשות ו/או אצל הגופים העירוניים או האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.
  • אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי הועדה המרחבית לתכנון ובניה מזרח השרון וחברת קומפלוט.

חדשות ועדכונים