​​​​​​​​​​​​ברוכים הבאים

הוועדה סגורה עד 14.07.2020 (העובדים בבידוד)

קול קורא הכנת תכנית איחוד וחלוקה ותכנית בינוי לאזור התעשיاה קלנסוואה
הוועדה המקומית מזרח השרון מבקשת לקבל הצעות מחיר להכנת תכנית לאיחוד וחלוקה ותכנית בינוי בקנ"מ 1:500 לאזור התעשיה של קלנסואה לפי תכנית מש/33/1/7ב.
לקבלת טופס המידע וההגשה יש לפנות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה מזרח השרון בכתובת דוא"ל:
khawla@v-m-sharon.co.il

המועד האחרון להגשת הצעה לקול קורא זה הוא 8/7/2020 שעה 18:00
(קול קורא זה אינו בא להחליף מכרז במידה והרשות המקומית תפרסם מכרז בעתיד)

בברכה,
ישכר פרנקנטהל - יו"ר הוועדה המקומית מזרח השרון


לאור מגפת הקורונה ניתנה הנחייה שלא לקבל קהל עד להודעה חדשה
יש לפנות בכל עניין בטלפון או המיילים
הנמצאים באתר הועדה
Mz-hasharon.complot.co.il

 

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו רשמי אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במקור.
  • כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות לוועדה המקומית לתכנון ובניה מזרח השרון בלבד (להלן "הרשות") .
  • הרשות ו/או גופים אחרים הקשורים אליה אינם אחראים לכל טעות או שיבוש השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע המצוי במשרדי הרשות ו/או אצל הגופים העירוניים או האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.
  • אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי הועדה המרחבית לתכנון ובניה מזרח השרון וחברת קומפלוט.

חדשות ועדכונים