הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
ועדה מקומית לתכנון ובניה מזרח השרון - דף הבית

טפסים

  
בקשה לאישור תחילת ביצוע 2017 מקוון
בקשה לפטור מקלט ממד
בקשה לקבלת תעודת גמר
הודעה על מינוי אחראי לביקורת לעבודות גמר
הודעה על מינוי אחראי לביקורת שלד הבניין
הצהרת מהנדס מתכנן שלד
הצהרת מהנדס
התחיבות להריסה
ויתור על שטח לדרך
טופס להגשת חישובים סטטיים
כתב התחייבות לשיפוי
פינוי פסולת
קבלן רשום
קובץ טפסים לדרישות טופס 4 2015
תעוד על תחילת העבודה -אחראי לבקורת
תעוד תחילת העבודה מבקש
תצהיר בעלות סרוק
תצהיר מתכנן שלד לבנין קיים
תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין
תצהיר של מתכנן שלד הבניין
טופס מינוי הקבלן האחראי לבניה
​​​​
טפסים